دکتر کمال فروتن: با کمک روانپزشک و روانکاوی می توان بیماران دچار سوختگی را وارد اجتماع کرد.

دکتر کمال فروتن: با کمک روانپزشک و روانکاوی می توان بیماران دچار سوختگی را وارد اجتماع کرد.

دکتر کمال فروتن، رئیس پنجمین همایش سوختگی کشوری، افزود: یکی از مهمترین مشکلاتی که بیماران سوخته بعد از درمان و مرخصی از بیمارستان با آن روبرو هستند مسئله روانی بعد از سوختگی است زیرا باید بتوانند خودشان را به خانواده و اجتماع معرفی کنند.

به گزارش خبرگزای مهر، دکتر کمال فروتن گفت: وقتی مریضی می سوزد و درمان می شود در هر صورت یک بیمار سوخته است و مسئله روانی بعد از سوختگی بسیار مهم است زیرا وقتی بیماری که دچار سوختگی ۶۰ تا ۸۰ درصد شده را از مرگ نجات می دهیم و بهبود پیدا می کند بعد از اینکه وارد اجتماع می شود به دلایل مختلف روانی که با خانواده، همسر، فرزند و جامعه روبرو می شود دست به خودکشی می زند و تمام زحماتی که برای این نوع بیماران انجام می شود، بی نتیجه می ماند.

این فوق تخصص جرای پلاستیک اظهار داشت: بیمارانی که دچار سوختگی می شوند و می خواهند به کانون خانواده و اجتماع برگردند نیاز به روانپزشک و روانکاو دارند که به این بیماران آموزش دهند چه کاری باید انجام دهند تا بتوانند خودشان را به خانواد و اجتماع معرفی کنند ولی متاسفانه در این شرایط جای روانپزشک در بیمارستان های سوختگی خالی است.

فروتن ادامه داد: تنها تعداد کمی از این بیماران با توجه به شخصیت خاصی که دارند می توانند وارد اجتماع شوند و اگر این بیمار سوخته وارد اجتماع نشود و نتواند کارایی خود را نشان دهد و از نظر روحی تقویت نشود تمام هزینه و درمانی که برا ی این بیمار انجام شده بی نتیجه  خواهد ماند و کار مهمی انجام نشده است .

وی گفت: هزینه های درمان سوختگی بیشترین هزینه را در تمام بیماری ها دارد حتی نسبت به بیماری سرطان چرا که در سرطان بیمار نهایت یک تا سه عمل دارد و بالاخره تکلیفش مشخص می شود ولی مریض سوخته تا آخر عمرش ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد بنابراین هزینه بسیار زیادی باید صرف درمان بیمار سوخته شود و اگر نتوانیم این بیمار را وارد اجتماع کنیم، تمام هزینه هایی که برای این بیمار انجام داده ایم بی فایده خواهد بود.


telegram2 files