روش تحلیل خانواده: روانشناسی خانواده به زبان ساده

روش تحلیل خانواده: روانشناسی خانواده به زبان ساده

روش تحلیل خانواده

روانشناسی خانواده به زبان ساده

نویسنده: دکتر سعید جهانشاهی فرد

تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

نوبت چاپ: یکم

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره – خانواده درمانی، زوج درمانی

بها: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

روش تحلیل خانوادهمخاطبان اصلی این کتاب کسانی هستند که مایلند با درک بهتر روان‌شناسی خانواده، به خانوادۀ خود و سایرین کمک کنند. هر کسی می تواند با شناخت و درک صحیح روش تحلیل خانواده، با بروز اولین نشانه ‏های اختلال در خانوادۀ خود و نزدیکان‏شان، با تحلیلی ساده از روابط بین اعضاء خانواده و محتوای افکارشان، خوشبختی را به آنان بازگرداند. هر چند این کتاب برای عموم نوشته‌ شده‌است اما می تواند به مشاوران و روان‌شناسانی که با خانواده‌ها سروکار دارند به تحلیل بهتر ساختار و پویش‌های خانواده و طرحریزی مداخلات درمانی کمک کند. دکتر سعید جهانشاهی ‏فرد، روان‏پزشک، روان‏شناس بالینی و دارای مجوز روان‏درمانی به شیوۀ شناختی‌رفتاری، روان‌تحلیلی و رفتاردرمانی دیالکتیک در کشور سوئد است. کتاب «تکنیک‏ های فرزندپروری» و «روان‏درمانی اجتماع» دو عنوان کتاب دیگری هستند که از وی برای عموم به رشتۀ تحریر در آمده‏‌اند. برای ارتباط با نویسنده به سایت خانواده ایران www.iranfamily.ir مراجعه کنید.


telegram2 files