دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) دانشجوی پژوهش محور می پذیرد

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) دانشجوی پژوهش محور می پذیرد

یک مرکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در چهار گرایش علوم رفتاری در دوره دکتری پژوهش محور دانشجو می پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در گرایش های سلامت جنسی خانواده، پژوهش و درمان درد، پژوهش و درمان اعتیاد، مهندسی ذهن و مدیریت ادراک دانشجوی دکتری پژوهشی محور می پذیرد.

این مرکز تحقیقات در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص و با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می گیرد.

برای رشته سلامت جنسی خانواده مدارک تحصیلی مورد قبول شامل شامل روانشناسی و مشاوره، مطالعات خانواده، روانپزشکی، پزشکی اجتماعی و پزشکی عمومی، برای رشته پژوهش و درمان درد
مدارک تحصیلی مورد قبول روانشناسی و مشاوره، علوم اعصاب و پزشکی عمومی است.

همچنین برای رشته پژوهش و درمان اعتیاد مدارک تحصیلی مورد قبول شامل روانشناسی و مشاوره، پزشکی عمومی است و برای رشته مهندسی ذهن و مدیریت ادراک مدارک تحصیلی مورد قبول شامل روانشناسی و مشاوره، پزشکی عمومی، علوم اعصاب، علوم شناختی، هوش مصنوعی، فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی (شاخه نوروساینس) است.

افرادی که سال گذشته طبق آیین نامه قبلی در ارزیابی اولیه شرکت کرده و امتیاز کسب کرده اند، در اولویت پذیرش قرار دارند.

دارا بودن مدرک تحصیلی مورد نیاز برای رشته ثبت نام، موفقیت در آزمون زبان انگلیسی مطابق با مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، داشتن دانشنامه دکتری عمومی، کارشناسی ارشد و یا بالاتر مورد تایید وزارتخانه های بهداشت و علوم از جمله شرایط لازم پذیرش است.

دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد مجاز به شرکت در این دوره نیستند. انطباق سوابق آموزشی، پژوهشی و دانشنامه داوطلب با دوره پیشنهادی Ph.D by Research به عهده مرکز علوم رفتاری است .

عدم اشتغال به تحصیل همزمان در دوره های دکتری تخصصی یا دستیاری در کلیه دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور و داشتن حداقل ۲ مقاله تحقیقی در مجلات ISI یا پاپ مد به عنوان نویسنده اول یا مسئول الزامی است.

سایر شرایط از سوی مرکز تحقیقات علوم رفتاری این دانشگاه اعلام شده است. داوطلبان تا ۱۵ دی ماه فرصت دارند مدارک خود را ارسال کنند


telegram2 files