طرح تحول سلامت نیازمند بررسی آسیب شناسی

طرح تحول سلامت نیازمند بررسی آسیب شناسی

دکتر محسن علیجانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیشرفت طرح تحول سلامت را نیازمند بررسی آسیب شناسی دانست.

به گزارش سایک نیوز به نقل از مهر، دکتر محسن علیجانی گفت: طرح تحول سلامت برای ایجاد تحرک در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به وجود آمد و به نظر می آید کلیات طرح، یک طرح خوبی است ولی در زمان رسیدگی باید آسیب شناسی انجام شود.

وی ، طرح تحول سلامت را یک برنامه مهم اجتماعی دولت عنوان کرد و آن را خواست حاکمیت دانست و اظهار داشت: مقام معظم رهبری نیز اشاره داشتند که بیمار فقط باید رنج و درد بیماری را داشته باشد و دغدغه دیگر در این موضوع نداشته باشد و این مهمترین وظیفه ای است که معظم له فرمودند.

علیجانی افزود: این طرح برای ایجاد تحرک در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به وجود آمد و به نظر می آید کلیات طرح، یک طرح خوبی است ولی در زمان رسیدگی باید آسیب شناسی انجام شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بیان نقاط قوت این طرح خاطرنشان کرد: این طرح توانسته پرداخت از جیب مردم را کاهش دهد که این موضوع بسیار مهم است. همچنین در موضوع افزایش خدمات در مناطق محروم توانسته است، قدم های خوبی بردارد زیرا شاهد حضور متخصص و فوق تخصص در این مناطق بوده ایم.

دکتر محمد رضا واعظ مهدوی رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت یکی از سه برنامه در دستور کار دولت یازدهم بوده است، اظهار داشت: وضعیت هزینه های سلامت برای مردم همیشه یک عامل ایجاد دغدغه و استرس بوده است، بنابراین این خیلی مهم است که دولت ها شرایطی را ایجاد کنند که خیال مردم از بابت نگرانی های زمان بیماری راحت باشند.

وی تصریح کرد: کار مهمی که دولت ها باید انجام دهند این است که افراد نسبت به آینده خودشان آسودگی خاطر داشته باشند که این آینده معمولا شامل چهار حوزه اصلی است؛ پیری، بیماری، صدمات و آسیب ها و فوت.

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت با اشاره به توجه دولت به موضوع درمان گفت: در همین راستا شاهد هستیم برنامه ای تحت عنوان طرح تحول سلامت به اجرا گذاشته شد. پیش از پیاده شدن این طرح بستری شدن در بیمارستان ها واقعا یک کابوس بود و هزینه ها بسیار افزایش پیدا کرده بود. این طرح با هدف کاهش هزینه ها و پرداختی مردم در بیمارستان های دولتی سازمان پیدا کرد و به اعتقاد بنده در اهداف اصلی خودش بسیار موفق بوده است.


telegram2 files