ده ماده شیمیایی سمی که ممکن است در ایجاد اوتیسم و اختلالات یادگیری نقش داشته باشند.

ده ماده شیمیایی سمی که ممکن است در ایجاد اوتیسم و اختلالات یادگیری نقش داشته باشند.

سایک نیوز به نقل از مقالات معتبر: مقاله ای که در 25 آوریل در مجله چشم اندازهای سلامت محیطی منتشر شد، خواستار افزایش تحقیقات برای شناسایی علل محیطی احتمالی اوتیسم و ​​سایر اختلالات عصبی رشدی و اختلالات یادگیری در کودکان آمریکایی است و فهرستی از ده ماده شیمیایی را ارائه می دهد که به احتمال زیاد در ایجاد این شرایط نقش دارند.

فیلیپ لاندریگان، رهبر بهداشت محیطی کودکان و مدیر مرکز بهداشت محیطی کودکان (CEHC)، سرمقاله ای را با عنوان “استراتژی تحقیقاتی برای کشف علل محیطی اوتیسم” به نگارش درآورده است.

آکادمی ملی علوم گزارش می دهد که 3 درصد از تمام اختلالات عصبی-رفتاری در کودکان، مانند اختلال طیف اوتیسم (ASD) و اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD)، ناشی از قرار گرفتن در معرض سموم در محیط است و 25 درصد دیگر ناشی از تعامل بین عوامل محیطی و ژنتیک است. اما دلایل دقیق زیست محیطی هنوز شناخته نشده است. در حالی که تحقیقات ژنتیکی نشان داده است که ASD و برخی دیگر از اختلالات عصبی رشدی دارای یک مؤلفه ارثی قوی هستند، بسیاری بر این باورند که علل محیطی نیز ممکن است در این امر نقش داشته باشند. فیلیپ لاندریگان در حال رهبری تلاش‌هایی برای درک نقش این سموم در بین 400000 تا 600000 از 4 میلیون کودکی که هر سال در ایالات متحده متولد می شوند، می باشد.

دکتر لاندریگان می گوید: تعداد زیادی از مواد شیمیایی که بیشترین استفاده را دارند حتی برای ارزیابی سمیت بالقوه مورد بررسی قرار نگرفته اند و این موضوع بسیار نگران کننده است. دانش علل محیطی اختلالات رشد عصبی بسیار مهم است زیرا به طور بالقوه قابل پیشگیری هستند.

CEHC فهرستی از ده ماده شیمیایی موجود در محصولات مصرفی را که مشکوک به افزایش احتمال بروز اوتیسم و ​​ناتوانی‌های یادگیری هستند، تهیه کرد تا یک استراتژی تحقیقاتی را برای کشف علل محیطی بالقوه قابل پیشگیری ایجاد کند. ده ماده شیمیایی عبارتند از:

  1. سرب
  2. متیل جیوه
  3. PCB
  4. آفت کش های ارگانوفسفره
  5. آفت کش های ارگانوکلرین
  6. اختلالات غدد درون ریز
  7. اگزوز خودرو
  8. هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای
  9. بازدارنده شعله برم دار
  10. ترکیبات پرفلورینه

چهار مقاله دیگر همچنین خواستار افزایش تحقیقات برای شناسایی علل محیطی احتمالی اوتیسم و اختلالات یادگیری در کودکان آمریکایی هستند. اولین مقاله که توسط تیمی در دانشگاه ویسکانسین – میلواکی نوشته شد، شواهد اولیه ای را یافت که سیگار کشیدن در دوران بارداری را با اختلال آسپرگر و سایر اَشکال اوتیسم مرتبط می کند. دو مقاله، نوشته شده توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا – دیویس، نشان می دهد که PCB ها رشد اولیه مغز را مختل می کنند. مقاله نهایی، همچنین توسط تیمی در UC – دیویس، پیشنهاد می کند که ارتباط بین قرار گرفتن در معرض آفت کش ها و اوتیسم بررسی شود.

telegram2 files