اطلاعیه

اطلاعیه

به نقل از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره،

 

 

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره می رساند، با عنایت به تاخیر در ارسال گزارش نهایی حسابرسی که پیش شرط برگزاری مجمع عمومی است، تاریخ برگزاری مجمع عمومی و انتخابات پنجمین دوره شورای مرکزی و هیات بازرسان متعاقبا اعلام خواهد شد.
روابط عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

telegram2 files