اطلاعیه

اطلاعیه

 

به اطلاع اعضاء محترم جامعه روان‌شناسی و مشاوره می‌رساند، اخیرا افرادی غیرمسئول با نام سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره از طریق فضای مجازی با درج ایمیل خود جهت مکاتبه اعضاء با نامبردگان اعلام عمومی کرده اند، به اطلاع می‌رساند، پیرو اطلاع رسانی قبلی هر اطلاعیه یا اعلان عمومی مربوط به سازمان صرفاً از طریق سایت رسمی سازمان اعتبار دارد. برای جلوگیری ازسوءاستفاده از اطلاعات اعضاء جهت کارهای شخصی یا استفاده نابجا، متمنی است، به اطلاعیه‌های سازمان توجه و غیر از آن هیچگونه توجه و پاسخ‌دهی نداشته باشید.

بدیهی است امور حقوقی در این باره در دست پیگیری است

روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره


telegram2 files