اطلاعیه

اطلاعیه

 

 

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، به اطلاع مدیران محترم مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره می‌رساند؛ در پی ارسال گزارش های به ستاد ملی کرونا مبنی بر برگزاری کارگاه‌های حضوری در مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره، سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به تخلفات پزشکی بهداشتی تعزیرات حکومتی تهران طی نامه‌ای به شماره ۹۰۹/۱۲/۲۷ مورخ ۹۹/۰۵/۲۷ به سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره تأکید نموده است، با توجه به شکایت‌های واصله به سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص برگزاری کارگاه‌های آموزشی در ایام کرونا توسط متخصصین روان‌شناسی در کلینیک‌ها مقرراست ضمن اطلاع‌رسانی در صورت لزوم گزارشی تهیه و متخلفین به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی گردند؛ بر اساس این نامه ومصوبه شورای آموزش روابط عمومی از طریق اطلاعیه‌ روز گذشته اطلاع‌رسانی نموده است .اما متأسفانه امروز متوجه شدیم فردی غیر مسئول طی اطلاعیه‌ای مراکز را تشویق به برگزاری کارگاه حضوری نموده است که موجب حساسیت سازمان تعزیرات حکومتی شده است و این نوع نظرات واطلاعیه ها خلاف قانون است. متمنی است مدیران مراکز محترم فقط به اطلاعیه های سازمان توجه نمایند.

روابط عمومی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره


telegram2 files