دوجنسه

برزخ جنسی، دو جنسی ها قربانی عدم آگاهی جامعه

برزخ جنسی، دو جنسی ها قربانی عدم آگاهی جامعه

به گزارش سایک نیوز به نقل از سلامت آنلاین، دوجنسیتی‌ها نه روان پریش‌اند، نه فاسد و منحرف جنسی و نه مجرم، بلکه انسان‌های بی دفاعی هستند که برای تعیین جنسیت واقعی خود از همان اوان کودکی دچار سردرگمی بوده‌اند، منزوی شده‌اند و بعد از بلوغ هم نتوانسته‌اند با روانی که کاملا در تضاد با جسم […]