نوروساینس

مغز در تنگنای اخلاقی

مغز در تنگنای اخلاقی

۱۳۹۶-۰۸-۰۹ ۱۲:۳۵

مطالعه‌ای تعارض قابل توجهی را که میان واکنش‌های مغزی و اظهارات‌های خود افراد در پاسخ به تنگنای اخلاقی به وجود می‌آید، با استفاده از...