اختلالات روانی

پاسخی علمی به یک شایعه؛ اختلال وسواس فکری-عملی با ضریب‌هوشی ارتباطی ندارد.

پاسخی علمی به یک شایعه؛ اختلال وسواس فکری-عملی با ضریب‌هوشی ارتباطی ندارد.

۱۳۹۶-۱۲-۲۰ ۱۵:۲۸

بر اساس مطالعه‌ای فراتحلیلی منتشر شده در مجله‌ی Neuropsychology Review، اختلال وسواس فکری-عملی ارتباطی با ضریب‌هوشی بیشتر ندارد. ادعای کذبی که «زیگموند فروید» به...