مشاور

سازمان دهی سایت های همسریابی

سازمان دهی سایت های همسریابی

۱۳۹۵-۰۱-۲۶ ۰۶:۴۹

 سازمان دهی سایت های همسریابی بدون مجوز مورد پیگیر قرار می گیرد. در نشست کمیسیون تخصصی ازدواج و تعالی خانواده، ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و...