واقعیت درمانی

زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی: قسمت چهارم

زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی: قسمت چهارم

زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی متن ویدئو: … من با دوستام صحبت کردم و متوجه شدم که همسرهای اونها چقدر سختگیرن. جیم هیچ وقت اونطوری نبوده. تا زمانی که این مشکل پیش اومد. جواب سؤالاتم کافی بود؟ دکتر لفان: از هر دو شما متشکرم. واقعاً به من در آنچه که می خوام انجام بدم […]