سازمان امور دانشجویان

مصرف قلیان و سیگار در دانشجویان به چه میزان است؟

مصرف قلیان و سیگار در دانشجویان به چه میزان است؟

رئیس سازمان امور دانشجویان با ارائه آماری از طرح سیمای زندگی دانشجویی گفت: ۸.۵ درصد دانشجویان قلیان و ۷ درصد سیگار مصرف می‌کنند. به گزارش سایک نیوز به نقل از مهر، دکتر مجتبی صدیقی صبح امروز در «پنجاه و هشتمین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور» با بیان اینکه سال تحصیلی گذشته […]

علت کاهش انگیزه و افسردگی، الگوبرداری های غلط از فرهنگ غربی

عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان: از جمله عواملی که منجر به افت علمی دانشجویان، کاهش انگیزه ومتعاقب آن افسردگی آنان می گردد، بحث اختلاط، شادی کاذب و خارج از چارچوب فرهنگ ایرانی است. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یکی از بحث های داغ ماه های اخیر در حوزه آموزش عالی و دانشگاه […]