امتیاز باز آموزی

سومین کنگره روانشناسی اجتماعی با امتیاز باز آموزی از سازمان نظام

سومین کنگره روانشناسی اجتماعی با امتیاز باز آموزی از سازمان نظام

انجمن روانشناسی اجتماعی ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی سومین کنگره روانشناسی اجتماعی را در اردیبهشت ماه سال 1395 برگزار می کند. این کنگره که بر محور کاربردهای روانشناسی اجتماعی است، موضوعات زیر را شامل می شود: آسیب های اجتماعی(خشونت، رفتارهای مخاطره آمیز، طلاق و…) رفتار شهروندی(ترافیک، قانون گرایی، مسئولیت های اجتماعی و…) حفظ ارزش […]