همایش روانشناسی

برگزاری همایش پلیس، روانشناسی، مشاوره

همایش پلیس، روانشناسی، مشاوره در تاریخ هفتم و هشتم بهمن ماه با همکاری سازمان نظام و انجمن روانشناسی تربیتی ایران برگزار خواهد شد. اهداف همایش: تبیین و ترویج ادبیات نظری و مفهوم روانشناسی پلیس با ایجاد فضای ارائه دستاوردها، یافته ها ، مطالعات و تجربیات علمی و عملی با حضور متخصصین ، صاحب نظران و […]

برگزاری همایش ملی نومفهوم سازی روانشناسی با رویکرد اسلامی

برگزاری همایش ملی نومفهوم سازی روانشناسی با رویکرد اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد واحد یزد این همایش را در روزهای ۹ و ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۵ در محورهای مختلف برگزار می کند. از جمله محورهای مورد تاکید در این همایش می توان به بررسی مبانی فکری – فلسفی نومفهوم سازی، بازشناسی سازه های روانشناسی در آموزه های دینی، معادل یابی سازه های […]