کمرویی

تفاوت کمرویی کودکان و اضطراب اجتماعی در چیست؟

تفاوت کمرویی کودکان و اضطراب اجتماعی در چیست؟

اضطراب یا هراس اجتماعی احساس اضطراب شدید در موقعیت‌های اجتماعی مانند جمع و صحبت کردن با دیگران است که اگر آن‌قدر شدید شود که مانع ارتباط کودک شما با دیگران باشد احتمال تشخیص اختلال هراس اجتماعی وجود دارد.

روش های مقابله با کمرویی و اضطراب اجتماعی

روش های مقابله با کمرویی و اضطراب اجتماعی

بسیاری از محققان و متخصصان، ریشه ی اصلی کمرویی را در ترس یا اضطراب اجتماعی می دانند. در این مقاله به بررسی روش های مقابله با کمرویی و اضطراب اجتماعی می پردازیم.