سوگ

درباره فوت عزیزان به کودکان دروغ نگویید

درباره فوت عزیزان به کودکان دروغ نگویید

هنگام فوت عزیزی لازم است والدین و یا اطرافیان کودک با بیانی صادقانه و با صراحت در گفتار و متناسب با سن و رشد شناختی و زبانی کودک فوت آن عزیز را برای کودک توضیح دهند و از جملات عینی و واقعی استفاده کنند تا با توجه به ظرفیت کودک حقیقت را به او بگویند و کودک را فریب ندهند.

توصیه‌هایی برای سازگاری کودکان با سوگ از دست دادن عزیزان در دوران کرونا

توصیه‌هایی برای سازگاری کودکان با سوگ از دست دادن عزیزان در دوران کرونا

از دست دادن و سوگ تجربیات روانشناسی قدرتمندی هستند که کودکان و بزرگسالان را دچار اختلال و غالباً درگیر احساس غم شدید می‌کند