بانک تخصصی مشاوره

تدوین بانک اطلاعاتی با هدف اعتباربخشى به مراکز مشاوره ازدواج و خانواده

تدوین بانک اطلاعاتی با هدف اعتباربخشى به مراکز مشاوره ازدواج و خانواده

اعظم کریمی با بیان این که بانک اطلاعاتی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده را با هدف اعتباربخشى به این مراکز تدوین کردیم، افزود: اعتبار بخشی به جایگاه مراکز مشاوره ازدواج و خانواده برای کسب اعتماد مردم و تبدیل‌شدن به مراکزی با معیارها و استانداردهای بین المللى و ارتقاء ارزش و اعتبار نام این مراکز به […]