روانشناسی روز

اختلال احتکار

اختلال احتکار

۱۳۹۴-۱۲-۱۲ ۱۸:۱۵

اختلال احتکار نوشته همکار افتخاری: مهدی ماندگار احتکار چیست؟ این اختلال رفتاری شامل جمع آوری یا ناتوانی در دور انداختن اشیا است، زیرا فرد...