روانشناسی روز

روانشناسی داعش

روانشناسی داعش

۱۳۹۴-۰۸-۳۰ ۱۳:۱۱

تحلیل پدیده داعش از منظر روانشناسی – سیاسی به گزارش ایرنا بیست و ششمین نشست شنبه های روانشناسی  با عنوان «تحلیل پدیده داعش از...