روانشناسی روز

رفتاردرمانی شناختی

رفتاردرمانی شناختی

۱۳۹۴-۱۲-۱۳ ۰۸:۱۷

رفتاردرمانی شناختی نوشته همکار افتخاری: مهدی ماندگار مقدمه: اضافه کردن مداخلات شناختى به رفتار درمانى موجب شد تا موج دوم رفتاردرمانى که “رفتار درمانى...


اختلال احتکار

اختلال احتکار

۱۳۹۴-۱۲-۱۲ ۱۸:۱۵

اختلال احتکار نوشته همکار افتخاری: مهدی ماندگار احتکار چیست؟ این اختلال رفتاری شامل جمع آوری یا ناتوانی در دور انداختن اشیا است، زیرا فرد...