توصیه شده ها

میسوفونیا چیست؟

میسوفونیا چیست؟

۱۳۹۵-۱۱-۲۸ ۱۱:۰۸

بعضی افراد با شنیدن کوچک‌ترین صداها در اطراف خود عصبی می‌شوند. دانشمندان دریافته‌اند که دلیل این عصبانیت، تفاوت در ساختار و عملکرد مغز آن‌ها...