اخبار

استقلال خواهی مشاوران

استقلال خواهی مشاوران

۱۳۹۴-۱۰-۱۵ ۱۱:۴۰

مدیر گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی با بیان کرد: رشته مشاوره و سرفصل های آن نیاز به بازبینی دارد، اما حذف کامل آن مطلوب نیست....