اخبار

خطر اعتیاد سفید در کمین است

خطر اعتیاد سفید در کمین است

۱۳۹۶-۱۰-۲۰ ۱۴:۱۹

   عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی گفت :مصرف متادون در جامعه تبدیل به اعتیاد سفید شده و در عمل جایگزین...