آشنایی با روانشناسان

خانم ساناز برزگر کهنمویی ، کاندیدای انتخابات شورای استانی سازمان نظام روانشناسی-آذربایجان شرقی

خانم ساناز برزگر کهنمویی ، کاندیدای انتخابات شورای استانی سازمان نظام روانشناسی-آذربایجان شرقی

۱۳۹۴-۱۲-۱۹ ۱۶:۲۰

خانم ساناز برزگر کهنمویی ، موسس و مدیرعامل موسسه روانشناسی دنیای مطلوب، فارغ التحصیل مشاوره خانواده از دانشگاه تهران بوده و به عنوان رتبه...


12