نتایج اولیه آزمون دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج اولیه آزمون دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

 به گزارش سایک نیوز به نقل از روبط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه ازاد اسلامی, نتایج آولیه آزمون دکتری این دانشگاه اعلام شد.

افرادی که در انتخاب رشته آزمون این دانشگاه شرکت نموده بودند می توانند برای دیدن نتایج اولیه این آزمون برای مصاحبه تخصصی به سایت دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.com مراجعه کنند.

دعوت شدگان به مصاحبه تخصصی به نکات زیر توجه فرمایند :
۱-ارزیابی اولیه داوطلبان به منظور بررسی احراز شرایط دعوت به مصاحبه براساس نمره کتبـی اکتسـابی در آزمون دکتری تخصصصی سال نود وشش در اولویتهای چهل گانه انتخابی صورت گرفتـه اسـت در ایـن حالـت در صورتی که هر داوطلب در هریک از انتخاب های چهل گانه خود حدنصاب نمره کتبی را کسـب نمـوده باشد برای انجام مصاحبه معرفی شده است.
 مـلاک معرفـی داوطبـان دوره بـدون آزمـون کسـب حدنصـاب امتیاز حاصل از معدلب رای دعوت به مصاحبه در رشته/محل های انتخابی می باشد.
۲-در صورتی که داوطلب در یک رشته/گرایش در هر یک از واحدهای دانشگاهی سطح یـک اسـتان حائز شرایط دعوت به مصاحبه شده باشد تنها لازم است برای مصاحبه به واحد دانشگاهی (محـل مصـاحبه)که در کارنامه وی درج شده است مراجعه نماید. بدیهی است مصاحبه انجام شده در یک رشـته/گرایش در هر استان ملاک پذیرش برای کلیه واحدهای دانشـگاهی انتخـابی فـرد در سـطح اسـتان (در صـورت احـراز شرایط دعوت به مصاحبه در آن رشته/گرایش)خواهد بود.
۳-داوطلبانی که در چند رشته/گرایش در یک استان دعوت به مصاحبه شـده انـد لازم اسـت بـرای هـر رشته/گرایش مطابق زمانبندی اعلام شده از سوی واحد دانشگاهی مرکز استان برای مصاحبه مراجعه نمایند.بدیهی است نمره مصاحبه داوطلب در یک گرایش تنها برای همان گرایش معتبر می باشد.
۴-داوطلبانی که در یک یا چند کد رشته/محل در استان تهران دعوت به مصـاحبه شـده اند لازم است جهت انجام فرآیند مصاحبه

در هر رشته/گرایش بـه واحـد دانشـگاهی اعـلام شـده در کارنامـه نتـایج اولیـه مراجعه نمایند.

۵-جدول زمانی مصاحبه دکتری تخصصی در شهر تهران و مراکز استان ها به شرح ذیل مـی باشـد. لازم به ذکر است که تاریخ و زمان دقیق مراجعه هر یک از دعوت شدگان به مصاحبه از طریق وب سایت واحـد دانشگاهی محل انجام فرآیند مصاحبه علمی اعلام خواهد شد.

 

منبع : سایت سنجش و آموزش دانشگاه آزاد اسلامی


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *