کابوس های شبانه با رفتارهای خودزنی در افراد مرتبط هستند

کابوس های شبانه با رفتارهای خودزنی در افراد مرتبط هستند

تحقیقات اخیر متوجه ارتباط بین کابوس های شبانه و رفتارهای آسیب رسان به خود از جمله خودزنی و سوزاندن در افراد شدند.

یافته های ارتباط بین کابوس های شبانه و خودآزاری با مطالعات قبلی که ارتباط بین مشکلات خواب مثل کابوس,بی خوابی و مشکل به خواب رفتن را با خودکشی و اقدام به آن نشان می داد کاملا هماهنگ هستند.

چلسی انیس دانشجوی دکترای دانشگاه فلوریدا و رهبر گروه پژوهشی اظهار می کند که : ما متوجه شدیم که مشکلات و ناراحتی های مرتبط با خواب باعث به وجود آمدن بسیاری از اختلالات روانی از جمله افسردگی و خودکشی می شود.

انیس به عنوان درمانگر دانشگاه فلوریدا اشکال مختلفی از خودزنی و آسیب به خود را در محل کارش مشاهده کرده که به رفتارهایی از قبیل سوزاندن, بریدن و خراشیدن پوست خود اقدام کرده اند. بعضی دیگر از روشهای بسیار متفاوت و گوناگونی برای آسیب زدن به خود نیز استفاده می کنند.

یکی از دلایل اصلی که باعث می شود افراد به رفتارهای آسیب رسان به خود روی بیاورند این است که دچار هیجانات منفی و چیزهای به شدت خسته کننده می شوند که قادر به حل کردن آنها نیستند.

به همین صورت, انیس متوجه شد که رفتارهایی که متخصصان آن ها را رفتارهای خودزنی بدون تمایل به خودکشی می نامند با مشکلات و اختلالات خواب در ارتباط است.

انیس با بررسی دو نمونه از افزادی که بیماران کلینیک بودند و گروهی که از دانشجویان فارغ التحصیل بودند به بررسی ارتباط بین کابوس های شبانه و اقدام به خود زنی پرداخت.
او حتی بعد از احتساب وجود افسردگی در افراد باز توانست ثابت کند که بین کابوس های شبانه و خودزنی ارتبط معنادارای وجود دارد.

منبع :  Florida State University

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *